Plakat - Grunwald Północ

Na północnym Grunwaldzie panuje spokojna, dość leniwa atmosfera. Gdyby nie wysoka zabudowa – nikt nie uznałby, że znajduje się w mieście.

Śpiew ptaków z pobliskich drzew codziennie towarzyszy mieszkańcom, którzy mogą spacerować wśród licznych terenów zielonych, umiejscowionych między blokami i dotrzeć do centralnego punktu tego osiedla – targowiska na Świcie.

Targowisko na Świcie

to osiedlowy spichlerz witamin. Świeżo po remoncie!

To właśnie tutaj mieszkańcy spotykają się, aby kupić świeże warzywa, owoce oraz najpotrzebniejsze produkty spożywcze, a także spokojnie przysiąść na ławce w cieniu drzew i pogawędzić z sąsiadami.

nasza rada i zarząd

OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC

Siedziba
ul. Swoboda 43

Dyżur
I poniedziałek miesiąca, a gdy dyżur przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, odbywa się w następnym dniu roboczym, godz. 17:00-18:00 w lokalu przy ul. Swoboda 43

Email
Osiedle_Grunwaldpolnoc@um.poznan.pl

Adres korespondencyjny
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Grunwald Północ

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla
Damian Skoczypiec

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Paweł Ignac

Na podstawie § 57 Statutu Osiedla Rada wybrana w 2019 r. uległa rozwiązaniu z mocy prawa, wskutek wygaśnięcia mandatów i zmniejszenia składu poniżej połowy ustawowego składu.

Wskutek zarządzenia nowych wyborów do Rady Osiedla za wybranych zostali uznani: Bensch Krystian, Borowicz Justyna, Burzyńska Lidia, Ignac Paweł, Kopaczyk Regina, Kosicki Michał, Łabęcki Jarosław, Łoziński Przemysław, Łucka Julia, Skoczypiec Damian, Stachowicz Łukasz (wiceprzewodniczący Rady), Stachowska Marlena, Waręcka Danuta, Waręcki Robert.

Kadencja nowej Rady upływa z dniem upływu kadencji rad wybranych w wyborach 2019 r.

Burzyńska Lidia (Z-ca Przewodniczącego Zarządu), Ignac Marek, Ignac Paweł (Przewodniczący Zarządu), Łoziński Przemysław (Z-ca Przewodniczącego Zarządu), Łucka Julia, Waręcka Danuta, Zawal Marek

Na okolicznych ławeczkach

można codziennie zobaczyć gawędzących mieszkańców.

Informacje i dokumenty
Brak zaplanowanych sesji
Sesja nr VI z dnia 26 czerwca 2023 r.
Sesja nr XXIII z dnia 21 października 2021 r.
Sesja nr XXII z dnia 20 września 2021 r.
Sesja nr XX z dnia 29 kwietnia 2021 r.
Sesja nr V z dnia 3 września 2019 r.
Przydatne linki